27. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
OTO 2018
13. travnja 2018.
FERIT - Osijek

Pokrovitelji skupa

HRO CIGRÉ

http://www.hro-cigre.hr/

Hrvatsko društvo održavatelja

http://hdo.hr

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike

http://www.hkie.hr

Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. (HOPS) 

https://www.hops.hr

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

http://www.fzoeu.hr