27. MEĐUNARODNI ZNANSTVENO STRUČNI SKUP
ORGANIZACIJA I TEHNOLOGIJA ODRŽAVANJA
OTO 2018
13. travnja 2018.
FERIT - Osijek

Informacije o skupu

Bitni datumi
 
Predaja naslova rada i sažetaka:  25.12.2017.
Obavijest autorima o prihvaćanju rada: 07.01.2018.
Predaja dovršenih radova: 14.02.2018.
Recenziranje radova završava: 28.02.2018.
Predaja finalne verzije rada: 14.03.2018
Prezentacija rad na skupu: 13.04.2018.
 
 

Međunarodni programski odbor

 

Popis prema abecednom redu imena/List in alphabetical order

Prof.dr.sc. Andrej Štrukelj (Slovenia)

Akademik prof.dr.sc. Božo Udovičić (Croatia)

Prof.dr.sc. Drago Žagar (Croatia)

Izv. prof.dr.sc. Eleonora Desnica (Serbia)

Prof.dr.sc. Lajos Jozsa (Hungary)

Prof.dr.sc. György Elmer (Hungary)

Izv.prof.dr.sc. Irena Galić (Croatia)

Prof.dr.sc. Isak Karabegović (BiH)

Izv.prof.dr.sc. Kruno Miličević (Croatia)

Prof.dr.sc. Mirsad Raščić (BiH)

Izv.prof.dr.sc. Sebastijan Seme (Slovenia)

Prof.dr.sc. Snježana Rimac-Drlje (Croatia)

Prof.emer.dr.sc. Safet Brdarević (BiH)

Prof.dr.sc. Tihomil Rausnitz (Germany)

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Matić (Croatia)

Prof.dr.sc. Vlado Majstorović (BiH)

Akademik prof.emer.dr.sc. Zijad Haznadar (Croatia)

 

Organizacijski odbor

 

Prof.dr.sc. Tomislav Mrčela        - predsjednik

Doc. dr.sc. Hrvoje Glavaš            - zamjenik predsjednika

Igor Sušenka, dipl.ing.el.             - tajnik

Ana Šokćević, prof.

Doc.dr.sc. Damir Blažević

Mr.sc. Držislav Vidiaković

Izv.prof.dr.sc. Marijana Hadzima-Nyarko

Prof.dr.sc. Zlatko Lacković

 

Uredništvo
 
Doc.dr.sc. Hrvoje Glavaš - glavni urednik
Izv.prof.dr.sc. Tomislav Barić - izvršni urednik
Doc.dr.sc. Emmanuel Karlo Nyarko - tehnički urednik
Doc.dr.sc. Marinko Barukčić
Doc.dr.sc. Tomislav Keser
Izv.prof.dr.sc. Mirko Karakašić
 

Tehnička i IT podrška

 

Dario Došen, mag.ing.
Mario Miloloža, dipl.ing.el.

 
 

Cilj skupa

 

Znanstveno stručni skupovi OTO predstavljaju priliku za neposrednu razmjenu iskustava stručnjaka iz svih područja održavanja s ciljem istraživanja i analize primjene novih metoda i postupaka. Skup nastoji podići razinu znanja o održavanju uzimajući u obzir kontinuirani napredak tehnike i tehnologije u svim sferama gospodarstva, infrastrukture i javnih službi.

 

Od prvog kolokvija 20.04.1990. na Elektrotehničkom fakultetu Osijek održano je do sada na području Slavonije i Baranje 27 znanstveno-stručnih skupova u cilju promicanja znanstvenih metoda i struke. Proteke skupove organiziralo je Društvo održavatelja Osijek (utemeljeno 1983.) u suradnji s Elektrotehničkim fakultetom Osijek, Građevinskim fakultetom Osijek, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku, te Veleučilištem u Požegi, uključujući pri tome proizvođačima industrijske opreme i reprodukcijskog materijala. Komunikacija između znanstvenika i održavatelja podiže razinu stručnosti te uvodi primjenu novih metoda i postupaka održavanja u svakodnevnu praksu.

 

Dvadeset šesti međunarodni znanstveno stručni skup Organizacija i Tehnologija Održavanja kolokvijalno OTO2017 održan je 26. svibnja 2017. u organizaciji Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek.

 

http://oto2017.ferit.hr

 

Odabrani radovi prezentirani na OTO će biti pozvani za objavu u proširenom obliku na engleskom jeziku u časopisima: Electronic Journal of the Faculty of Civil Engineering Osijek e-GFOS (http://e-gfos.gfos.hr), International Journal of Electricaland Computer Engineering Systems (www.etfos.unios.hr/ijeces/) i Journal of Energy (http://journalofenergy.com/).

 

 

Službeni jezici skupa

Službeni jezici Skupa su hrvatski i engleski.

 

Upute autorima

Predaja rada za prezentaciju na skupu OTO 2018 odvija se u dvije faze. Prva faza je predaja sažetka do 25. prosinca 2017. Pozivaju se autori da sažetke svojih do sada neobjavljenih radova kao i osnove informacije o autorima unesu u prijavni obrazac te pošalju isti na email adresu OTO2018@ferit.hr. Urednički i recenzentski odbor donose odluku o prihvaćanju sažetka i o tom obavještavaju autore 7. siječnja 2018.